İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) [Şirket Adı] (“Deri Company”) ile üye ziyaretçi (“Üye”) arasında, Üye’nin www.dericompany.com.tr alan adlı internet sitesine (“İnternet Sitesi”) üye olmasına ve İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenlemektedir.

Deri Company ve Üye, birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

Üyelik hesabının oluşturulması için ziyaretçi tarafından üyelik hesabı bilgilerinin doğru ve güncel olarak girilmesi ve gerekli onay/izinlerin verilmesi gerekmekte olup ardından “Üye Ol” sekmesine tıklanması yeterlidir. Üyelik hesabınızın oluşturulması ile birlikte işbu Sözleşme, Taraflarca akdedilmiş olur. Taraf olduğunuz işbu Sözleşme tarafınıza üyelik hesabı bilgilerinizde belirtilen e-posta adresinize gönderilecek olup İnternet Sitesi’nde ve kayıtlarımızda elektronik kopya olarak tutulacaktır.

Üyelik hesabı bilgilerinin doğru ve güncel şekilde girilmesi gerekmektedir. Üye, üyelik hesabı bilgilerini doğru ve güncel şekilde girmeme ve/veya güncel tutmama sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan tek başına sorumludur. Ayrıca, Üye, oluşturduğu üyelik hesabı ismi ve şifresini gizli tutacağını, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve paylaştığı durumlarda doğabilecek zararlardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Üyelik hesabı bilgileri, İnternet Sitesi üzerinden üyelik hesabına giriş yaptıktan sonra, Hesabım bölümünden değiştirebilir ve/veya güncelleyebilir.

Üye, üyelik hesabı üzerinden veya e-posta yoluyla bildirim ile üyeliğini her zaman için sona erdirebilir.

Deri Company kendi takdirinde olmak üzere İnternet Sitesi’ni yayından kaldırabilir, değiştirebilir veya İnternet Sitesi üzerinden sağladığı hizmetleri durdurabilir. Aynı şekilde, Deri Company, Sözleşme’de belirtilenler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirebilir. Bu hallerde Deri Company herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayım anında yürürlüğe girer. İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da İnternet Sitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılacaktır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerli olacaktır.

Üye İnternet Sitesi üzerinden bir ürün/hizmet satın alması halinde, söz konusu işlem Deri Company ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmesine ve sair tüketici sözleşmelerine tabi olacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Çerezlere İlişkin Politika işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Üyelik hesabı oluşturarak işbu Sözleşmeyi akdeden Üye, kişisel verilerin korunmasına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, “Kişisel Verilerin Korunması ve Çerezlere İlişkin Politika” uyarınca, Deri Company tarafından “Aydınlatma Metni”ni gördüğünü ve incelediğini beyan ve kabul etmekte olup bu doğrultuda özel nitelikli kişisel verileri dahil kişisel verilerinin toplanmasını, işlenmesini kabul etmektedir.

Sözleşmeyi akdederek üyelik hesabı oluşturan Üye, ilgili mevzuat çerçevesinde, ürün ve hizmetlere ilişkin dijital pazarlama dahil pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon vb. amaçlarla ve ayrıca üyelik hesabına ilişkin bilgilendirmeler için Deri Company tarafından e-posta ve online iletişim ağları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verir. Üye her zaman için; ilgili elektronik iletişim kanalları üzerinden veya ticari elektronik iletilerimizde belirtilen ret işlemini gerçekleştirerek, ticari elektronik ileti almak vazgeçtiğini Deri Company’e beyan edebilir. Üye’nin talebi, ilgili elektronik iletişim kanalları üzerinden en kısa süre içinde işleme alınır. Ancak, mevzuat uyarınca, Deri Company’nin Üye’ye iletmekle yükümlü olduğu bilgi, belgelerin ilgili elektronik iletişim kanalına gönderilmesine devam edilecektir.

Üye, İnternet Sitesi’ni, hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Üye, özellikle, yanlış veya yanıltıcı bilgiler ile üyelik hesap bilgilerini doldurmayacak ve gerçek olmayan ziyaretçiler adına üyelik hesap bilgileri oluşturmayacaktır.

Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, yürürlükteki mevzuata uyacağını kabul etmektedir.

Deri Company’nin, Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde, Üye’den işbu koşullara uyulmamasından kaynaklanan zararları talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca, İnternet Sitesi’nin veya Deri Company’nin başka bir hizmetinin, Üye tarafından kullanım şartları ihlal edilecek şekilde kullanılması halinde, Deri Company, bildirimde bulunmaksızın söz konusu üyeliği sona erdirebilecektir.

İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, DERİ COMPANY markası ve diğer markalar, www.dericompany.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları da dahil tüm materyaller (“Materyaller”) Deri Company’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Internet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz.

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin, mahkeme veya idari bir makam kararı veya mevzuat hükümlerindeki değişiklik nedeniyle geçersiz olması halinde, bu durum, Sözleşmenin geçerliliğini veya Sözleşmenin diğer hükümlerinin uygunluğunu herhangi bir şekilde etkilemeyecektir.

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunlarına tabii olup Deri Company ve Üye arasındaki sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.